Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
– państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

05 znak uproszczony kolor biale tloNIMIT 1536 x768 912x485

baptysci 2024

Szczecińskie wykonanie koncertowe jednego z najważniejszych arcydzieł sztuki sakralnej doby baroku odbyło się dokładnie w trzysta lat po premierze.

To poruszające misterium Męki Pańskiej oparte na słowach Ewangelii św. Jana, w której muzyka przykuwa uwagę, wibruje i porusza do głębi od początku do końca dramatu aresztowania, procesu i egzekucji Jezusa. To dwie godziny bachowskiego mistrzostwa kompilacji dramatycznych chórów, refleksyjnych arii i pełnych żarliwej modlitwy chorałów. Wykonawcami koncertu byli wybitni soliści, specjalizujący się w wykonawstwie historycznym: Aleksandra Hanus (sopran), Roksolana Chraniuk (alt), Sören Richter (tenor- Ewangelista), Tomasz Krzysica (tenor), Volodymyr Andrushchak (bas), Paweł Ślusarz (bas) a towarzyszył im zespół wokalny Szczecin Vocal Project, Orkiestra Fundacji Akademia Muzyki Dawnej pod kierunkiem Pawła Osuchowskiego.

 

Kaplica Baptystów znajdująca się przy ulicy Stoisława 4 w Szczecinie wypełniła się po brzegi, dla wielu słuchaczy zabrakło miejsc siedzących a mimo to w wielkim skupieniu wysłuchali ponad dwugodzinnego dzieła mistrza Jana Sebastiana. Na zakończenie publiczność zgotowała artystom długą owację na stojąco będącą wyrazem najwyższego uznania dla kunsztu wokalnego i instrumentalnego, a nade wszystko dla fantastycznego prowadzenia narracji i dramaturgii dzieła przez Ewangelistę- Sörena Richtera i Dyrygenta- Pawła Osuchowskiego.

Koncert realizowany dzięki wsparciu Funduszu Małych Projektów Interreg VI A w ramach projektu "Muzyka Dawna w Pomeranii - cykl koncertów/Alte Musik in Pommern - eine Konzertreihe" oraz Gminy Miasto Szczecin.

Projekt Muzyka Dawna w Pomeranii to cykl koncertów, który ma na celu popularyzację i upowszechnienie wiedzy o tradycjach muzycznych dawnego Pomorza poprzez organizację bezpłatnych koncertów, połączonych z prelekcjami. Kwota dofinansowania projektu w ramach umowy nr FMP -024-23 ze środków Funduszu Małych projektów w programie Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2021-2027 - 14 043,00 Euro
"Projekt dofinansowany ze środków rezerwy celowej budżetu państwa".

2008-2024 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος