Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
– państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

05 znak uproszczony kolor biale tloNIMIT 1536 x768 912x485

vierdanck geistlicher concerten BC 8

Urszula Stawicka - Prezes Fundacji Akademia Muzyki Dawnej była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - stypendia twórcze II/2018 w okresie od lipca do grudnia 2018 roku.

W ramach realizacji zadania przeprowadziła badania materiałów źródłowych dzieł sakralnych kompozytorów pomorskich. Na podstawie rękopisów oraz pierwodruków materiałów muzycznych zgromadzonych w wielu różnych archiwach i bibliotekach, w tym: Szczecinie, Gdańsku, Berlinie, Stralsundzie, Greifswaldzie oraz Uppsali.

W wyniku podjętych prac opracowane zostały w zapisie współczesnym, a także częściowo zrekonstruowane materiały muzyczne następujących dzieł: Johanna Vierdancka – koncert kościelny „Lobe den Herren”, Valentina Medera – kantata Jubilate Deo omnis terra, Gustawa Dubena – Sinfonia a 4.W wyniku przeprowadzonych badań opracowane zostały partytury, głosy instrumentalne raz głosy wokalne.

Pobierz materiały

MKiDN 01 cmyk

Sfinansowana w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

2008-2024 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος