Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
– państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

05 znak uproszczony kolor biale tloNIMIT 1536 x768 912x485

Szczecin Vocal Project

Zespół Szczecin Vocal Project działa od 2013 roku pod skrzydłami Fundacji Akademia Muzyki Dawnej w Szczecinie. Repertuar zespołu odwołuje się do tradycji muzycznych miasta i dawnej Pomeranii na przestrzeni wieków minionych i przywraca pamięć o osiągnięciach szczecińskiej szkoły kantatowej. SVP pracuje według tradycyjnej metody solo e ripieno, wykonując partie wokalne i chóralne w pojedynczej obsadzie głosowej. W skład zespołu wchodzą wybrani szczecińscy wokaliści, a pomysłodawcą i kierownikiem artystycznym zespołu jest Paweł Osuchowski. SVP stale koncertuje z zespołami Consortium Sedinum i Orkiestrą Famd.pl występując na festiwalach w kraju i za granicą.

Już pierwsze sezony koncertowe SVP były wyjątkowo bogate w tournee zagraniczne zespołu, w ramach których artyści wystąpili w Niemczech, na Ukrainie i Islandii. Od początku istnienia Zespół uczestniczy w realizacji programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Promocja kultury polskiej za granicą. Artyści SVP współpracują także z międzynarodowymi zespołami muzyki dawnej: Agenda St. Jacob (Chemnitz), Concerto Gross (Berlin), Funi (Reykjavik) oraz A Cappella Leopolis (Lwów). Stale rozwijany repertuar Zespołu zawiera dzieła XVII wieczne szkoły północnoniemieckiej, w tym motety Philippa Dulichiusa mistrza szkoły szczecińskiej, zabytki muzyczne polskiego renesansu i baroku, a także dzieła zapomniane okresu Burzy i Naporu w tym muzykę Antonio Rosettiego. Koncerty SVP wzbogacane są wykonaniami kompozycji współczesnych odwołujących się do klasycznego stylu polifonii wokalnej.

2008-2024 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος