Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
– państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

05 znak uproszczony kolor biale tloNIMIT 1536 x768 912x485

CS i SVP copy copy

Piątek 28.10.2022, godzina 19:00, Willa Lentza. Da chiesa et da camera – Muzyka na dworze królewskim Wazów w Warszawie, to tytuł program koncertu inauguracyjnego Festiwalu.

W oryginalnych wnętrzach Willi Lentza  zabrzmią dzieła wokalne i instrumentalne przedstawiające tradycję muzyki XVII wieku w sztuce sakralnej i świeckiej. Obok łacińskich psalmów i motetów zespół Szczecin Vocal Project zaśpiewa włoskie madrygały, dla których wspólną cechą jest wyrafinowana sztuka polifonii i kontrapunktu. Towarzyszący śpiewakom zespół Consortium Sedinum zaprezentuje intrady, sinfonie i sonaty mistrzów włoskich, muzykę graną przed wiekami w kaplicach i komnatach królów Polski.

Fenomen muzycznej kapeli Wazów od wieków zachwycał badaczy historii, kultury i muzyki, wskazując znaczącą rolę, jaka odgrywała w życiu królewskiego dworu. Sztuka dźwięków, tak wysoko ceniona i hojnie wpierana przez kolejnych władców Dynastii pozostawiła po sobie nieliczne ślady materialne, niejednokrotnie rozproszone w drukach muzycznych całej Europy, kronikach, pamiętnikach,  korespondencjach, a nawet poezji. Język muzyczny i stylistyka dzieł powstałych w ówczesnej Rzeczpospolitej ukazuje jej znaczącą rolę na muzycznej mapie Europy XVI i XVII wieku.

Szczeciński Festiwal Muzyki Dawnej odbędzie się dzięki partnerskiej współpracy Fundacji Akademia Muzyki Dawnej z Urzędem Miasta Szczecin, Województwem Zachodniopomorskim, Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej, Muzeum Narodowym w Szczecinie oraz Willą Lentza. Serdecznie zapraszamy! 

2008-2024 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος