Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
– państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

05 znak uproszczony kolor biale tloNIMIT 1536 x768 912x485

warsztaty niemieckie 03

W dniach 20-24 listopada 2018 w Szczecinie i Pasewalku zrealizowana została II sesja Polsko-niemieckich warsztatów, wykładów i spotkań z muzyka dawną/Vitae Pomeranorum Polnisch-Deutsche Workshops,Vortrage und Treffen zum Thema Alte Musik.

W ramach sesji w siedzibie Szczecińskiej Agencji Artystycznej oraz siedzibie Kantorei Pasewalk odbyły się warsztaty wokalne prowadzone przez Pawła Andrzejewskiego, Urszulę Piter-Zawadkę i Pawła Osuchowskiego.

Wykład na temat muzyki pomorskiej związnej okresem adwentu oraz zbiorów muzykaliów pomorskich na ternie Szwecji wygłosiła Urszula Stawicka.

2008-2024 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος