Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
– państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

05 znak uproszczony kolor biale tloNIMIT 1536 x768 912x485

Pasja Janowa w Szczecinie 23.03.24. afisz

Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli.

W trzysta lat po premierze zapowiadamy szczecińską prezentację koncertową jednego z najważniejszych arcydzieł sztuki sakralnej doby baroku. Poruszające misterium Męki Pańskiej oparte na słowach Ewangelii św. Jana, kompozycja Jana Sebastiana Bacha, w której muzyka przykuwa uwagę, wibruje i porusza do głębi od początku do końca dramatu aresztowania, procesu i egzekucji Jezusa. Dwie godziny bachowskiego mistrzostwa kompilacji dramatycznych chórów, refleksyjnych arii i pełnych żarliwej modlitwy chorałów, które prześwietla muzyczną materią jak całunem świadectwo tajemnicy chrześcijańskiej wiary.

Kompozycję w oryginalnej szacie brzmieniowej instrumentów dawnych wykona międzynarodowa obsada solistów, zespołu śpiewaków SVP i Orkiestry Fundacji Akademia Muzyki Dawnej. Bachowska muzyka zabrzmi w doskonałej akustyce Kościoła Chrześcijan Baptystów w Szczecinie podczas jedynego wieczoru w sobotę 23 marca 2024, początek koncertu o godzinie 18:00.

Projekt koncertu realizowany dzięki wsparciu Funduszu Małych Projektów Interreg VI A oraz dotacji Gminy Miasto Szczecin. Projekt dofinansowany ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.

Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy!

Koncert realizowany w ramach projektu Muzyka Dawna w Pomeranii - cykl koncertów/Alte Musik in Pommern - eine Konzertreihe.

Projekt Muzyka Dawna w Pomeranii - cykl koncertów ma na celu popularyzację i upowszechnienie wiedzy o tradycjach muzycznych dawnego Pomorza poprzez organizację bezpłatnych koncertów, połączonych z prelekcjami.
Kwota dofinansowania projektu w ramach umowy nr FMP -024-23 ze środków Funduszu Małych projektów w programie Współpracy Interreg VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska 2021-2027 - 14 043,00 Euro

Wykonawcy:

Aleksandra Hanus/sopran
Roksolana Chraniuk/alt
Sören Richter/Ewangelista/tenor
Tomasz Krzysica/tenor
Volodymyr Andruszczak/Jezus/bas
Paweł Ślusarz/Piłat/bas
Szczecin Vocal Project
Orkiestra Famd.pl
Paweł Osuchowski/dyrygent

interreg 2024

2008-2024 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος