Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
– państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

05 znak uproszczony kolor biale tloNIMIT 1536 x768 912x485

missa sancta

Kalendarz roku 2023 Fundacji Akademia Muzyki Dawnej zamykamy publikacją albumu audio pod tytułem „Missa Sancta - Muzyka sakralna mistrzów kapeli królewskiej w Warszawie” w wykonaniu połączonych zespołów Szczecin Vocal Project i Consortium Sedinum pod kierownictwem artystycznym Pawła Osuchowskiego.

W albumie znalazła się kolekcja wybranych responsoriów, ofertoriów i dwa cykle mszalne autorstwa Marco Scachiego i Franciszka Liliusa, jednych z najważniejszych kompozytorów Rzeczypospolitej działających w pierwszej połowie XVII wieku. Projekt fonograficzny ma na celu przywrócenie pamięci i popularyzację muzyki królewskich mistrzów znaną dotąd jedynie wąskiemu gronu muzykologów. Nagrań dokonano w historycznym wnętrzu Kościoła Chrześcijan Baptystów w Szczecinie pod fachową opieką RecArt – Mobilne Studio nagrań Łukasza Kurzawskiego.

 

Projekt fonograficzny został zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyczny ślad”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

05 znak uproszczony kolor biale tloNIMIT 1536 x768 912x485

2008-2024 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος