Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
– państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

05 znak uproszczony kolor biale tloNIMIT 1536 x768 912x485

Po raz piętnasty zapraszamy Państwa do Szczecina na muzyczne spotkanie - Jubileuszowy XV Szczeciński Festiwal Muzyki Dawnej 2018.

Gwiazdami Festiwalu będą artyści z Austrii, Czech, Grecji, Niemiec, Słowacji i Polski, zespoły i soliści tworzący dominujący dziś nurt wykonawstwa historycznego, cieszący się wielką popularnością na estradach koncertowych całego Świata.

Wyjątkowe koncerty w historycznych miejscach Szczecina podkreśli niepowtarzalna atmosfera, którą tworzą od lat zapraszani artyści jak i pełna entuzjazmu festiwalowa publiczność. Tegoroczne koncerty Festiwalu poprowadzą nas śladami Sołuńskich Apostołów, do serca muzycznej Europy!

W ramach Festiwalu wystąpią artyści realizujący projekt Court and Sacred Music of The Visegrad Countries, a wśród nich zespół Musica Aeterna Bratislava. Koncert zespołu odbędzie się w Muzeum Narodowym w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3 w dniu 12.05.2018 o godzinie 19:00. Koncert poprzedzi wykład otwarty Petra Zajicka pod tytułem „Słowackie dziedzictwo muzyki dawnej”. Początek o godzinie 17:00. Bilety na koncert w cenie 30/20 zł. W przedsprzedaży 25/15 zł. Na www.famd.pl. Na wykład wstęp wolny.

Osoba odpowiedzialna za kontakt z prasą:
Paweł Osuchowski Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 603 11 20 39

12.05.2018, Muzeum Narodowe w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 3

17:00 wykład otwarty Petra Zajicka pod tytułem „Słowackie dziedzictwo muzyki dawnej”
19:00  Koncert w ramach XV Szczecińskiego Festiwalu Muzyki Dawnej
współorganizowany i współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Bratysława - muzyczny portret miasta
dzieła instrumentalne S. Capricornusa i D. Speera

Program koncertu:

S. Capricornus Sonata á 3 in F
A. Bertali Sonata á 5 in C
S. Capricornus Opus musicum II, Domine Jesu
J. H. Schmelzer Sonata IX á 5 in d
S. Capricornus Sonata á 3 in a
D. Speer Hudobný turecký Eulenspiegel - Suita in c
D. Speer Philomela angelica
O Jesu meus amor, moteto pre soprán
H. I. F. Biber Fidicinium Sacro-Profanum - Sonata I in h

wykonawcy:

Helga Varga Bach, sopran - solo

MUSICA  AETERNA

Peter Zajíček – skrzypce, kierownik artystyczny
Gabriel Szathmáry – skrzypce
Ján Gréner – altówka
Lúcia Krommer – viola da gamba
Michaela Čibová – wiolonczela
Peter Guľas – pozytyw

MUSICA AETERNA

Musica aeterna 2010 velka

Zespół Musica Aeterna został założony w 1973 przez Profesora Jána Abrechta. Od 1989 roku zespół wykorzystuje oryginalne instrumenty muzyczne z siedemnastego i osiemnastego wieku oraz ich kopie. Jego repertuar obejmuje muzykę europejską, począwszy od siedemnastego wieku po okres klasyczny. Na koncertach i nagraniach Musica Aeterna można również usłyszeć nowo odkryte utwory słowackich kompozytorów. Dyrektorem artystycznym i prowadzącym zespół jest Peter Zajíček.

Przez kilka lat Musica Aeterna z sukcesem współpracowała z Centrum Badań nad Muzyką Barokową w Wersalu oraz innymi partnerami z zagranicy (Festival van Vlaanderen, Holenderski Festiwal Muzyki Dawnej w Utrechcie, Festival Wiener Klassik, Carinthischer Sommer Villach, Dni Muzyki Dawnej w Sopron, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej w Pradze, Bach Tage Berlin, Bachfest Leipzig, Szwedzki Festiwal Baroku w Malmö itd.).

Z Musica Aeterna regularnie koncertują dyrygenci i soliści specjalizujący się w wykonawstwie muzyki dawnej (Alfredo Bernardini, Christophe Coin, Paul Colléaux, Richard Fuller, Enrico Gatti, Martin Gester, Paul Goodwin, Edward Higginbottom, John Holloway, Jan Kleinbussink, Catherine Mackintosh, Charles Medlam, Siegfried Pank, Andrew Parrott, Christophe Rousset, Olivier Schneebeli, Simon Standage, Melvyn Tan, John Toll).

Wiele spośród ponad 15 wydawnictw CD nagranych przez zespół zostało wyróżnionych prestiżowymi nagrodami, m.in. w 1994, 1995 i 2002 roku (nagroda Diapason d'Or za kompletne wydanie Concerti grossi Georga Muffata).
Międzynarodowi krytycy wysoko oceniają poziom artystyczny i muzykalność Musica Aeterna, zaliczając zespół do czołowych wykonawców muzyki dawnej w Europie.

PETER ZAJÍČEK

banner 1 Peter Zajicek lider Musica aeterna

Słowacki dyrygent Peter Zajíček studiował grę na skrzypcach w Akademii Muzyki i Sztuk Scenicznych w Bratysławie oraz pobierał prywatne lekcję w zakresie muzyki kameralnej u Jána Abrechta. Uczestniczył również w wielu kursach mistrzowskich muzyki dawnej.

Od 1986 roku Peter Zajíček jest koncertmistrzem  Musica Aeterna, a od 1990 dyrektorem artystycznym zespołu. Jako dyrektor artystyczny i lider zespołu, został uhonorowany wieloma nagrodami za swoje osiągnięcia fonograficzne, m.in. nagroda Diapazon d´Or (za kompletne wydanie Concerti grossi Georga Muffata). Jednocześnie jest liderem Haydn Sinfonietta Wien i wykładowcą muzyki kameralnej w Akademii Muzyki i Sztuk Scenicznych w Bratysławie, współzałożycielem i przewodniczącym Centrum Muzyki Dawnej w Bratysławie, która organizuje coroczne Międzynarodowe Dni Muzyki Dawnej.

Poza regularnym koncertowaniem i nagrywaniem z Musica Aeterna jest również aktywny na polu badań muzykologicznych. Jego badania i działalność dydaktyczna dotycząca historii muzyki jest doceniana zarówno w kraju jak i zagranicą (Paryż, Norymberga, Wiedeń, Münster, Praga). Od 1996 roku jest wykładowcą Wydziału Muzyki Kameralnej w Akademii Muzyki i Sztuk Scenicznych w Bratysławie.

Peter Zajíček wykonuję muzykę kameralną u boku wiodących specjalistów od muzyki dawnej, takich jak  Andrew Parrott, John Holloway, Simon Standage, Stephen Stubbs, Paul Goodwin, R. Fuller i inni.

For the fifteenth time we have the pleasure to invite you to a Jubilee (XV) edition of Szczecin Festival of Ancient Music.

Performing at the festival will be artists from Austria, Czech Republic, Greece, Germany, Slovakia and Poland – solist and ensambles creating a dominating trend of performance on historical instruments, which is highly popular along the music and concert halls around the worl. Excuisite concerts in historically significant places in Szczecin will be highlighted by unmatched atmosphere, created through the years by performing artists and enthusiastic festival audience. This years events shall lead us in the steps of Sołunski Apostles – to the heart of musical Europe!

Artists partaking in festival are cooperating as part of Court and Sacred Music of The Visegrad Countries project, including Musica Aeterna Bratislava ensamble. The event shall take place in National Museum in Szczecin ul. Wały Chrobrego 3 on 12/05/2018 at 7PM.

Prior to the concer there shall be an open lecture by Petr Zajick titled „Slovakian heritage of ancient music” – beggining at 5PM. Tickets – 30/20 zl – pre-sale 25/15. www.famd.pl Lecture – free of charge.

Press contact:
Paweł Osuchowski Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. +48 603 11 20 39

12.05.2018 National Museum in Szczecin ul. Wały Chrobrego 3

17:00 open lecture by Peter Zajíček titled “Slovakian heritage of ancient music”
19:00 Concert – part of XV Szczecin Festival of Ancient Music – organised and financed by International Visegrad Fund.

Bratislava – Musical Portrait of the City - Instrumental works of S. Capricornus and D. Speer

Programm:

S. Capricornus Sonata á 3 in F
A. Bertali Sonata á 5 in C
S. Capricornus Opus musicum II, Domine Jesu
J. H. Schmelzer Sonata IX á 5 in d
S. Capricornus Sonata á 3 in a
D. Speer Hudobný turecký Eulenspiegel - Suita in c
D. Speer Philomela angelica
O Jesu meus amor, moteto pre soprán
H. I. F. Biber Fidicinium Sacro-Profanum - Sonata I in h

Performers:

Helga Varga Bach, sopran - solo

MUSICA  AETERNA

Peter Zajíček – violin
Gabriel Szathmáry – violin
Ján Gréner – viola
Lúcia Krommer – viola da gamba
Michaela Čibová – cello
Peter Guľas – positive organ

MUSICA AETERNA

Musica aeterna 2010 velka

The ensemble for early music Musica Aeterna was formed in 1973 from the initiative of Prof. Ján Albrecht, who at first systematically led future professional musicians in the music of Gothic, Renaissance and Baroque periods. Study of composition of the mentioned eras eventually led to the formation of a specialized ensemble for early music, which in 1989 finally switched to performing on original instruments from the 17th and 18th centuries, or respectively their copies. The focus of its repertoire is European music and music of Central Europe, respectively music of the 17th and 18th centuries of the Slovak region. Between 1986 – 2005 the ensemble was incorporated into the Slovak Philharmonic. The artistic director and leader of the ensemble is the violinist Peter Zajíček.

In addition to concerts in Bratislava and Slovakia, Musica Aeterna regularly performs abroad, with a notable long-term cooperation with the Centre for Baroque Music at Versailles, and performances at major music festivals such as Festival va Vlaanderen, Holland Festival of Early Music Utrecht, Festival Wiener Klassik, Carinthischer Sommer Villach, Régi zenei napok Sopron, Czech International Festivities of Early Music Prague, Bach Tage Berlin, Swedish Baroque Festival, Bratislava Music Days and others.

Many prominent specialists for the Early music have cooperated with the ensemble: Alfredo Bernardini, Christophe Coin, Paul Colléaux, Richard Fuller, Martin Gester, Paul Goodwin, Edward Higginbottom, John Holloway, Jan Kleinbussink, Catherine Mackintosh, Charles Medlam, Siegfried Pank, Andrew Parrott, Christophe Rousset, Olivier Schneebeli, Simon Standage, Melvyn Tan, John Toll.

From previously released CDs, many have been awarded special awards, e. g. Diapason d'Or in 1994 and for the complete Concerti Grossi by Georg Muffat in 1995. International critics value their artistic results even higher and the group ranks among the best ensembles of its kind in Europe.

PETER ZAJÍČEK

banner 1 Peter Zajicek lider Musica aeterna

The Slovak conductor and violinist, Peter Zajíček, studied violin at the Academy of Music and Performing Arts in Bratislava and studied chamber music privately with Jan Albrecht. He also participated in a number of Early music master classes.

Peter Zajíček has been concert-master of Musica Aeterna Bratislava since 1986 and artisic director since 1990. He is the music director and leader of Europe, which was honoured by a number of prizes for its recordings, as Diapazon d´Or (the complete recording of Concerti grossi by Georg Muffat). Simultaneously he is the leader of the Haydn Sinfonietta Wien and lecturer of chamber music at the Academy of Music and Performing Arts in Bratislava, co-founder and president of the Centre of Early music in Bratislava, which organizes a.o. annually international Days of Early Music.

Besides maintaining a busy performing and recording schedule with Musica Aeterna Bratislava, Peter Zajíček is active in musicological research. His research in music history and lectures are appreciated at home and abroad as well (Paris, Nürnberg, Vienna, Münster, Prague). Since 1996 he is lecturer at the chamber music de partmen of the Academy of Music and Performing Arts.

visegrad fund
In 2018 the project was financed by International Visegrad Fund (Standard Grant No. 21730351)
In cooperation with: Musica Aeterna (SK), Pandolfis Consort Wien (AT), Plaisirs de Musique (CZ)
2008-2024 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος