Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
– państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

05 znak uproszczony kolor biale tloNIMIT 1536 x768 912x485

Aldona Bartnik face

W niedzielę 13.05.2018 o godzinie 19:00 na Dziedzińcu Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Staromłyńska 27 wystąpi Aldona Bartnik – sopran oraz zespół Consortium Sedinum pod kierownictwem Urszuli Stawickiej w programie pod tytułem: Muzyczne serce Europy.

Inspiracją programu Muzyczne serce barokowej Europy jest dziedzictwo wielowiekowych tradycji muzycznych krajów Europy środkowej, historia i kultura kształtująca przez stulecia charakter i tożsamość Austriaków, Niemców, Polaków, Czechów i Słowaków, do której dziś po latach warto powrócić aby odnaleźć wspólne jednoczące nas korzenie. Kanwę programu stanowią arie włoskie Czecha Jana Dismasa Zelenki, w których zawarł swój najwyższy kunszt i pomysłowość kompozytorską nawiązując do stylistyki oper neapolitańskich. Program uzupełniają dzieła instrumentalne – Uwertura C-dur urodzonego w Bratysławie Johanna Sigismunda Kussera, suita taneczna Johann Heinrich Schmelzera oraz sonata nadwornego kapelmistrza Habsburgów Johann Josepha Fuxa.

Solistką koncertu będzie Aldona Bartnik – sopran, artysta Rezydent Fundacji Akademia Muzyki Dawnej, absolwentka Royal Conservatoire in The Hague, laureatka licznych konkursów wokalnych, rodowita szczecinianka stojąca u progu międzynarodowej kariery. Koncert poprzedzi otwarta próba generalna z udziałem publiczności o godzinie 14:00. Koncert współorganizowany jest przez Instytut Muzyki i Tańca w ramach programu Artysta Rezydent.

2008-2024 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος