Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
– państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

05 znak uproszczony kolor biale tloNIMIT 1536 x768 912x485

Męski Chór Kameralny im. Bogdana Onisimowicza8 maja 2015 (piątek) godz. 19:00
Cerkiew św. Mikołaja w Szczecinie
ul. Zygmunta Starego 1

Wykonawcy:

Męski Chór Kameralny im. Bogdana Onisimowicza (Supraśl)
Marcin Abijski - dyrygent

Irmologion Supraski 1598-1601

"Ku utraconej doskonałości"
Hymnograficzne refleksje nad Boskim planem zbawienia

W raju człowiek żył w całkowitej zgodzie z naturą. Była mu ona posłuszna, a on szanował ją i miłował jako Boże dzieło. Wraz z upadkiem pierwszych ludzi, owa pierwotna równowaga została zachwiana. Od tamtej pory, cała ekonomia Boskiego zbawienia dąży do przywrócenia człowiekowi tamtego pierwotnego stanu…

2008-2023 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος