poniedziałek, 30 sierpień 2010

Na taki koncert warto było czekać. W sobotę 14 sierpnia w Kościele pw. NMP Królowej Świata w programie "In omni tempore, muzyka dawna między Galicją a Pomorzem" wystąpił ukraiński zespół A Capella Leopolis ze Lwowa. Muzycy, określani jako "czarodzieje głosu", nie zawiedli. Urzekli publiczność.

Koncert odbył się w ramach Wędrownego Festiwalu - Na Gotyckim Szlaku - Muzyka w zabytkach Pomorza Zachodniego. Festiwal stanowi nową propozycję kontaktu ze sztuką skierowaną zarówno do mieszkańców regionu jak i odbiorców oferty turystycznej. Celem projektu jest popularyzacja i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Województwa Zachodniopomorskiego oraz zintegrowanie działań ośrodków lokalnych w promowaniu polskiej twórczości muzycznej. Festiwal ma wypełnić lukę w popularyzacji polskiej muzyki dawnej oraz współczesnej na terenie całego województwa zachodniopomorskiego w sposób skoordynowany z ofertą turystyczną regionu.

Novum muzycznego Festiwalu Wędrownego stanowi możliwość aktywnego zwiedzania nowego szlaku turystycznego, który prowadzi przez ratusze, bramy i mury miejskie, kościoły, bazyliki i klasztory, symbole dawnej świetności miejsc związanych z historią jednego z centrów gospodarczych i kulturalnych średniowiecznej Europy, jakim niewątpliwie było wybrzeże Morza Bałtyckiego.

Autorem projektu jest Paweł Osuchowski dyrygent, animator i organizator wydarzeń muzycznych, Dyrektor Artystyczny FAMD, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Internationale Bachakademie w Stuttgarcie. Chórmistrz, autor audycji radiowych, nauczyciel oraz menedżer kultury. Prowadzi autorskie programy edukacji muzycznej dla młodzieży (Podróże muzyczne, Orkiestra bez Tajemnic), a także cykl audycji radiowych Dialog Muzyczny w Polskim Radio Szczecin. Współpracuje z orkiestrami filharmonicznymi w kraju oraz w Niemczech i na Ukrainie. Koncertował dotąd we Francji, Holandii, Litwie, Niemczech, Włoszech, Szwecji, Ukrainie.

Realizatorem projektu jest Fundacja Akademia Muzyki Dawnej.

Edycje Festiwalu w kolejnych latach, obejmować będą zarówno pas nadmorskich miejscowości wypoczynkowych jak i miejsca na uboczu dotychczasowych szlaków turystycznych.

Na podstawie: www.stargard.pl

2008-2019 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος