„Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej
i sprzyjającej integracji społecznej”

“Working together for a green, competitive and inclusive Europe”

Vinnum saman að umhverfisvænni, samkeppnishæfri Evrópu án aðgreiningar.

poniedziałek, 12 lipiec 2010

znak_na_gotyckim

Ideą przewodnią Wędrownego Festiwalu - Na Gotyckim Szlaku – Muzyka w zabytkach Pomorza Zachodniego, jest interdyscyplinarna prezentacja miejsc związanych z Europejskim Szlakiem Gotyku Ceglanego w dialogu z muzyką na terenie Szczecina i regionu Województwa Zachodniopomorskiego.

Program festiwalowych koncertów stanowi połączenie muzycznych tradycji z twórczością współczesną, w centralnym punkcie znajdzie się muzyka polska na tle europejskich arcydzieł sztuki wokalnej i instrumentalnej. Szczególną atrakcją festiwalu będą premiery współczesne polskiej muzyki dawnej jak i prawykonania dzieł polskich kompozytorów XXI wieku.

Efektem festiwalu będzie popularyzacja mało znanych miejsc regionu oraz promocja muzyki polskiej. Dla mieszkańców regionu będzie to okazja do odkrycia i pogłębienia tożsamości kulturalnej miejsc związanych z bogatą historią, dla odbiorców zewnętrznych - ofertą w ramach turystyki odpowiedzialnej, szanującej dziedzictwo i historię.

Cele Projektu

Festiwal Na Gotyckim Szlaku stanowi nową propozycję kontaktu ze sztuką skierowaną zarówno do mieszkańców regionu jak i odbiorców oferty turystycznej.

Celem projektu Na Gotyckim Szlaku - Muzyka w zabytkach Pomorza Zachodniego jest

popularyzacja i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Województwa Zachodniopomorskiego oraz zintegrowanie działań ośrodków lokalnych w promowaniu polskiej twórczości muzycznej. Realizacja projektu wypełnieni lukę w popularyzacji polskiej muzyki dawnej oraz współczesnej na terenie całego Województwa Zachodniopomorskiego w sposób skoordynowany z ofertą turystyczną regionu.

Realizacja Wędrownego Festiwalu zakłada aktywny udział mieszkańców z terenów zdegradowanych społecznie w formie wolontariatu, kreowanie poczucia ich lokalnej tożsamości i pogłębianie integracji w ramach „małych ojczyzn”, a także podkreślenie roli lokalnych ośrodków kultury w kreowaniu wspólnych dla regionu Pomorza Zachodniego wydarzeń artystycznych.

Novum muzycznego Festiwalu Wędrownego stanowi możliwość aktywnego zwiedzania nowego szlaku turystycznego, który prowadzi przez ratusze, bramy i mury miejskie, kościoły, bazyliki i klasztory, symbole dawnej świetności miejsc związanych z historią jednego z centrów gospodarczych i kulturalnych średniowiecznej Europy, jakim niewątpliwie było wybrzeże Morza Bałtyckiego.

Pierwsza edycja Festiwalu składa się cyklu 6 koncertów, w kolejnych historycznych miejscach związanych z Europejskim Szlakiem Gotyku Ceglanego na terenie Pomorza Zachodniego. Program koncertów obejmował będzie prezentację muzyki polskiej na tle arcydzieł muzyki europejskich. Wśród dzieł polskich znajdą się współczesne premiery polskiej muzyki dawnej, między innymi ze zbiorów Archiwum Klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze, w tym dzieła Józefa Elsnera, Dominika Nuna, Wawrzyńca Neumanna. Obok muzyki dawnej w programie koncertów festiwalowych znajdą się prawykonania oraz premiery polskich utworów współczesnych autorstwa Artura Cieślaka, Marka Jasińskiego, Piotra Klimka, Marka Pasiecznego, Janusza Stalmierskiego. Będzie to zarazem okazja do promocji lokalnej kompozytorów działających na terenie Zachodniego Pomorza.

Wykonawcami koncertów festiwalowych są europejscy artyści specjalizujący się w wykonawstwie historycznym, A Capella Leopolis (Ukraina), Johann Plietzsch z zespołem Barocktrompete Ensemble Berlin, Dana Marbach – sopran (Izrael), Jacek Kowalski z Klubem Świętego Ludwika, Orkiestra FAMD.PL Urszula Stawicka oraz Piotr Pałac. Koncertom towarzyszyć będzie propozycja godzinnej wycieczki z przewodnikiem, przybliżająca historię miejsc związanych z Europejskim Szlakiem Gotyku Ceglanego. Przygotowana zostanie publikacja mapy szlaku, uwzględniająca wszystkie historyczne aspekty gotyckich zabytków Pomorza Zachodniego, związanych, między innymi z historią zakonów Augustianów, Cystersów, Franciszkanów oraz Templariuszy działających na terenach Księstwa Dynastii Gryfitów. We współpracy z lokalnymi ośrodkami kultury przygotowane będą prezentacje lokalnych atrakcji w formie festynów i jarmarków.

Edycje Festiwalu w kolejnych latach, obejmować będą zarówno pas nadmorskich miejscowości wypoczynkowych jak i miejsca na uboczu dotychczasowych szlaków turystycznych.

Grupa docelowa projektu to młodzież w przedziale wiekowym 14-27, lokalne środowiska odbiorców kultury, turyści indywidualni oraz zorganizowane grupy turystyczne.

Autorzy i realizatorzy Projektu

Autorem projektu jest Paweł Osuchowski dyrygent, animator i organizator wydarzeń muzycznych, Dyrektor Artystyczny FAMD, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Internationale Bachakademie w Stuttgarcie. Chórmistrz, autor audycji radiowych, nauczyciel oraz menedżer kultury. Prowadzi autorskie programy edukacji muzycznej dla młodzieży (Podróże muzyczne, Orkiestra bez Tajemnic), a także cykl audycji radiowych Dialog Muzyczny w Polskim Radio Szczecin. Współpracuje z orkiestrami filharmonicznymi w kraju oraz w Niemczech i na Ukrainie. Koncertował dotąd we Francji, Holandii, Litwie, Niemczech, Włoszech, Szwecji, Ukrainie.

Realizatorem projektu jest Fundacja Akademia Muzyki Dawnej. Program Festiwalu wypełnia główny cel statutowy działalności Fundacji, to jest upowszechnianie wiedzy o muzyce dawnej ze szczególnym uwzględnieniem ziem Pomorza Zachodniego. Głównymi zadaniami Fundacji zgodnymi z ideą Festiwalu Na Gotyckim Szlaku jest wspieranie działań kulturalnych, edukacyjnych na rzecz upowszechniania kultury muzycznej, działalność naukowa i oświatowa oraz wspomaganie działań na rzecz rozwoju kultury Euroregionu Pomerania. Założycielem i fundatorem FAMD jest Urszula Stawicka klawesynistka i organistka, kierownik artystyczny Consortium Sedinum, jedynego profesjonalnego zespołu muzyki dawnej aktywnie działającego na terenie Województwa Zachodniopomorskiego. Dyrektorem Zarządu FAMD jest Mirosław Pawelec, absolwent MBA, menedżer, Szef Sektora Geo/Utility Bentley Systems Polska.

Partnerami FAMD w realizacji Projektu są: Muzeum Narodowe w Szczecinie, Urząd Miejski w Stargardzie Szczecińskim, Miejski Ośrodek Kultury w Policach, Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kołbaczu, Stowarzyszeniem Historyczno-Kulturalnym „Terra Incognita” w Chojnie.

W opracowaniu merytorycznym warstwy historycznej Projektu uczestniczy Biuro Dokumentacji Zabytków oraz Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Szczecinie.

W przygotowaniu szlaku turystycznego weźmie udział Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna.

Festiwal powstaje dzięki pomocy finansowej Urzędu Miasta Szczecin oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Menedżerem Projektu jest Paweł Osuchowski.

Kalendarz imprezy:

07.08.2010, sobota
Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kołbaczu
Polonaise
Piotr Pałac – gitara
Urszula Stawicka – klawesyn

14.08.2010, sobota
Kolegiata Najświętszej Marii Panny Królowej Świata w Stargardzie Szczecińskim
In Omni Tempore
A Capella Leopolis – Zespół wokalny

21.08.2010, sobota
Kościół Mariacki w Chojnie
Sturm und Drang
Paweł Książkiewicz – flet traverso
Orkiestra FAMD.PLPaweł Osuchowski – dyrygent

28.08.2010, sobota
Ruiny Klasztoru Augustianów w Policach-Jasienicy
Rycerze Dobrej Opieki
Jacek Kowalski i Klub Św. Ludwika

04.09.2010, sobota
Kościół Św. Jana Ewangelisty w Szczecinie
Jauchzet Gott in allen Landen
Dana Marbach – sopran
Johann Plitzsch – trąbka barokowa
Consortium Sedinum

2008-2023 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος