muzyczny-kurier

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy o muzyce klasycznej oraz popularyzacja osiągnięć artystycznych Fundacji Akademia Muzyki Dawnej. Projekt zakłada rozbudzenie tożsamości kulturowej opartej na pogłębieniu wiedzy historycznej i muzycznej wśród mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego. Realizacja Muzycznego Kuriera przewidziana jest jako działanie wieloletnie.

Na pierwszą, pilotażową edycję złoży się cykl 3 koncertów-prelekcji, połączonych z warsztatami dziennikarskimi oraz spotkaniami z artystami. Uczestnikami warsztatów będą zorganizowane grupy w dwóch przedziałach wiekowych - młodzież 13-18 oraz seniorzy 60+.
W ramach warsztatów odbędą się zajęcia z dziennikarzami, muzykologami oraz krytykami muzycznymi, zakończone przygotowaniem publikacji w 3 kategoriach: wywiad, recenzja, reportaż. Efektem trwałym projektu będą publikacje tekstów przygotowanych podczas warsztatów i umieszczonych na łamach lokalnych gazet oraz portali internetowych.

Projekt realizowany będzie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Edukacja Kulturalna 2014. Patronat prasowy nad projektem objęła redakcja Kuriera Szczecińskiego. Do udziału w realizacji projektu zaproszone zostały ośrodki kultury aktywnie działające na terenie regionu Pomorza Zachodniego – Goleniowski Dom Kultury, Miejski Ośrodek Kultury w Policach oraz Miejski Dom Kultury w Świnoujściu. Ramowy plan realizacji przewiduje trzy sesje warsztatów w terminach 19-21 września w Świnoujściu, 24-26 października w Policach oraz 12-14 grudnia w Goleniowie każdorazowo zakończonych publicznym koncertem zespołów Fundacji Akademia Muzyki Dawnej.

2008-2018 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος