2017 ilustracja do zaproszenia na wyklad o elsnerze

Fundacja Akademia Muzyki Dawnej zaprasza na Wykład pod tytułem Król Łokietek czyli Wiśliczanki opera J. Elsnera. Wykład odbywa się w ramach całorocznej działalności Fundacji popularyzującej muzykę dawną. Tematem wykładu jest zapomniane dzieło Józefa Elsnera, jednego z twórców polskiej opery narodowej. Król Łokietek to opera łącząca w sobie wiele symboli patriotycznych za sprawą kanwy libretta (historia Króla Władysława Łokietka) oraz umieszczonych w treści muzycznej pieśni i tańców narodowych.

Wykład poprowadzi Paweł Osuchowski, Dyrektor Artystyczny Fundacji, dyrygent i chórmistrz, który jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie, w klasie dyrygentury prof. Jerzego Katlewicza. Swą wiedzę i umiejętności doskonalił pod kierunkiem Helmutha Rillinga, uczestnicząc w projektach koncertowych oraz kursach mistrzowskich jako stypendysta Międzynarodowej Akademii Bachowskiej w Stuttgarcie w latach 1992-93. Występował przed międzynarodową publicznością na koncertach i festiwalach w Austrii, Czechach, Francji, Holandii, Islandii, Niemczach, Ukrainie i Włoszech. Założył i prowadził w latach 1993-2000 Uniwersytecką Orkiestrę Barokową Consortium Iagellonicum działającą przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 1999 roku mieszka w Szczecinie, gdzie zajmuje się animacją i organizacją wydarzeń artystycznych, koncertów i festiwali. Powołał do życia między innymi: Dni Bachowskie w Krakowie, Europa bez Granic – Muzyka bez Granic Kraków 2000, Szczeciński Festiwal Muzyki Dawnej, Na gotyckim szlaku – Muzyka w zabytkach Pomorza Zachodniego. Od 2002 roku jest kierownikiem artystycznym Chóru Collegium Maiorum ZUT w Szczecinie. Od 2008 roku pełni funkcję Dyrektora Artystycznego Fundacji Akademia Muzyki Dawnej realizując działalność artystyczną i edukacyjną. Powołał do życia Orkiestrę Famd.pl oraz zespół Szczecin Vocal Project realizując z ich udziałem liczne koncerty w kraju i zagranicą. Nagrał szereg albumów CD z muzyką polską oraz otrzymał nominację do nagrody Fryderyk za nagranie kompozycji Johanna Sebastiana Bacha. W 2017 roku otrzymał stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego obejmujące prace badawcze nad twórczością operową Józefa Elsnera.

Wykład odbędzie się w Sali Kominkowej Dom Kultury Klub XIII Muz w poniedziałek 12.06.17, o godzinie 17:00. Wstęp wolny, zapraszamy!

2008-2019 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος