Tournee Koncertowe Orkiestry Famd.pl na terenie Ukrainy Muzyczne archiwa klasztorów polskichW dniach 5-8 października 2013 odbyło się tournee koncertowe Orkiestry Famd.pl na terenie Ukrainy. Trasa koncertowa zrealizowana została w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Promocja kultury polskiej za granicą.

Koncerty Orkiestry Famd.pl odbyły się kolejno w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Rudkach (5 października), w Kościele pw. św. Bartłomieja w Drohobyczu (6 października) oraz w Bazylice archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie (8 października). Program tournee prezentował muzyczne arcydzieła tworzone i gromadzone przez wieki w klasztorach paulinów, karmelitów oraz cystersów, które stanowią do dziś jeden z największych skarbów muzyki polskiej.

W muzycznych archiwach klasztornych Gostynia, Jasnej Góry, Lwowa, Krakowa, Krzemieńca, Wilna zachowały się dzieła pisane i wykonywane przez muzyków kapel i orkiestr, których repertuar związany był ściśle ze służbą liturgiczną, co ciekawe w zbiorach tych znajdujemy także utwory o charakterze świeckim, ceremonialnym i reprezentacyjnym. O randze i zasięgu wspomnianych klasztorów świadczą nazwiska muzyków i kompozytorów wśród których odnajdujemy znane nazwiska kompozytorów polskich (Szarzyński, Dankowski, Gołąbek) a także obcych (Haydn, Mozart). Na szczególną uwagę zasłużyli kompozytorzy, których życie i twórczość zwiane były z dawnymi kresami Rzeczypospolitej – Stanisław Sylwester Szarzyński i Wojciech Dankowski. Na repertuar koncertów kameralnych złożyły się kompozycje Jana Ponikowskiego, Władysława Leszczyńskiego, Stanisława Sylwestra Szarzyńskiego. Główny punktem programu były dzieła symfoniczne oraz wokalno-instrumentalne Wojciecha Dankowskiego,   Josepha Haydna, Karola Fertnera w wykonaniu Adrianny Bujak-Cyran - sopran oraz Orkiestry Fundacji Akademia Muzyki dawnej pod dyrekcją Pawła Osuchowskiego.

Wszystkie koncerty spotkały się z żywym zainteresowaniem publiczności, uzyskały też odpowiednią rangę dzięki obecności polskiego korpusu dyplomatycznego w osobach Konsul Anny Kulikowskiej oraz pana Konsula Mariana Orlikowskiego. Szczególnym wyzwaniem dla artystów stało się niezapomniane spotkanie z polskimi mieszkańcami Rudek, Drohobycza i Lwowa. Takich koncertów nie zapomina się nigdy.

Więcej zdjęć w galerii...

2008-2018 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος