kolbacz sygnaturka

Szanowni Państwo, 18.08.2018 rozpoczynamy kolejną, dziewiąta edycje festiwalu Na Gotyckim Szlaku pierwsza wędrówka szlakiem gotyku na Pomorzu Zachodnim nosić będzie tytuł Wokół Jeziora Miedwie.

Odkryjemy przyrodnicze i kulturowe skarby dawnych posiadłości kołbackich cystersów, narazimy się „Tajnemu Stowarzyszeniu Jawnych Przeciwników Barokizowania Budowli Gotyckich” i odnajdziemy zaginione miasto nad brzegiem wielkiego jeziora. Na zakończenie dnia zaprosimy na tradycyjne spotkanie z muzyką dawną w gotyckiej przestrzeni kołbackiego kościoła. Dominantą tegorocznych koncertów Festiwalu Na Gotyckim Szlaku będzie muzyka Antonio Vivaldiego w roku 340 rocznicy urodzin kompozytora. Koncert inauguracyjny pn. Sinfonie e Concerti prezentacja arcydzieł stylu koncertującego, którego Vivaldi był pierwszym wielkim mistrzem. Kompozycje te pozostają do dziś na wyżynach poetyckiego natchnienia i niewyczerpanego bogactwa muzycznej inwencji. Idee Vivaldiego rozwijali kolejni wielcy twórcy epoki z Bachem i Haendlem na czele, lecz nikt nie dorównał swobodzie i oryginalnej weneckiej grze kontrastów i muzycznych światłocieni Rudego Księdza - il Prette Rosso.

Program koncertu:

Antonio Vivaldi (1678- 1741)
Concerto C- dur Alla francese RV 117
Koncert klawesynowy A-dur RV 780
Concerto c- moll RV 118
Concerto d –moll Madrigalesco RV 139
Sonata d –moll La Folia RV 63
Sinfonia G –dur Il coro delle muse RV 149
Concerto g-moll RV 155

Wykonawcy:

Consortium Sedium
Grzegorz Lalek, Justyna Skatulnik – skrzypce barokowe
Piotr Chrupek – altówka
Gertrud Ohse – wiolonczela
Urszula Stawicka – klawesyn, kierownictwo artystyczne

2008-2019 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος