XII Letni Festiwal Wędrowny Na Gotyckim Szlaku dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Logo MKDNiS kolorowe

FAMD kurier 2021 2

 

Kolejna odsłona projektu Muzyczny Kurier edukacja kulturowa Pomorza Zachodniego odbędzie 27 października 2021 w Pyrzycach.

Program edukacji kulturalnej realizowany od 2013 roku skierowany jest głównie do społeczności lokalnych małych aglomeracjach województwa. Tematem drugiej edycji Muzycznego Kuriera 2021 będą związki słowa i dźwięku w muzyce renesansu i baroku. Tym razem działania kierowane są do młodzieży,  a Partnerem jest Zespół Szkół Nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyrzycach.

Projekt  dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w ramach programu Edukacja Kulturalna.

MKDNiS

2008-2021 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος