Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
– państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

05 znak uproszczony kolor biale tloNIMIT 1536 x768 912x485

Abijski w Cerkwi sw Mikolaja w Szczecinie

Zapraszamy na Koncert inauguracyjny piętnastej edycji Szczecińskiego Festiwalu Muzyki Dawnej, który odbędzie się 11 maja 2018 o godzinie 19:00 w Cerkwi Świętego Mikołaja w wykonaniu Zespołu wokalnego pod kierownictwem Marcina Abijskiego.

Będzie to muzyczne spotkanie ze niezwykłą kulturą muzyczną sięgającą korzeniami do najstarszych tradycji chrześcijaństwa. Za sprawą śpiewów bizantyjskich, starobułgarskich serbskich i mołdawskich podążymy śladem Świętych Apostołów Słowian Cyryla i Metodego. Zabrzmią hymny, pieśni, tropariony i stychirony, w tym fragmenty Irmologionu Supraskiego podziwianej na całym świecie cerkiewnej księgi liturgicznej, w której zachowały się do naszych czasów śpiewy tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony z 1598 roku.

Wyjątkowy charakter koncertu podkreśla niepowtarzalna atmosfera Cerkwi Świętego Mikołaja w Szczecinie, gdzie coroku entuzjastyczna publiczność, połna szacunku dla cerkiewnej tradycji nie bije brawa lecz pozostaje w niemym skupieniu pełnym podziwu i duchowego uniesienia.

Marcin Abijski – śpiewak, muzykolog i teolog, zajmuje się zgłębianiem tradycyjnej muzyki liturgicznej Cerkwi prawosławnej oraz poszukiwaniem jej oryginalnych źródeł. Z wyróżnieniem ukończył Konserwatorium Narodowe w Atenach na wydziale Muzyki Bizantyjskiej oraz Uniwersytet Ateński na wydziale Teologii Społecznej. Śpiew grecko-bizantyjski zgłębiał w Atenach, pod okiem Archonta Hymnodosa Wielkiego Kościoła (Patriarchat Konstantynopola) Georgiosa Chatzichronoglou oraz protopsalty Konstantinosa Papachristodoulou.

2008-2024 Fundacja Akademia Muzyki Dawnej
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος